Skip to content
Tags

Hossa

by admin on December 6th, 2009

Rodziny, które chcą być otoczone zielenią, powinni zamieszkać na osiedlu Hossy. Osiedle to 3-piętrowa zabudowa z placami dla dzieci oraz dziedzińcami. Powstaną także boiska sportowe. Miejsce to będzie idealne dla wypoczynku i spędzania wolnego czasu.

Wszyscy znajdą coś dla siebie. Zieleń i obcowanie z naturą- tego trzeba nam wszystkim.No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS